PEDAGOGIA

Fonaments pedagògics

 

"El cant és la primera, més humana i més genuïna via de manifestació de la música" Joaquim Maideu 

"No hi pot haver lliçó de música sense cançó" Zoltán Kodály 

Consideracions prèvies:

Les persones hauríem de poder expressar, cantant, la nostra sensibilitat amb la mateixa normalitat amb què s'utilitza el llenguatge verbal o escrit per expressar quelcom. 

La cançó és una forma espontània d'expressió i un mitjà de formació humana: tothom té capacitat per cantar. També, la cançó és una forma musical que integra melodia, text i ritme d'una manera gairebé única. El text defineix el caràcter, els accents, la dicció i la intenció de les melodies que expressen amb tota naturalitat aquella vivència individual que a través del cant esdevé col·lectiva. 

Cantar requereix una implicació personal i alhora necessita el treball comú. És una activitat que integra el respecte, la col·laboració i la valoració del treball ben fet dins un marc lúdic i gratificant per ell mateix. 

Parlar de la cançó implica parlar de la veu. La veu és l'instrument per excel·lència, forma part del nostre cos i ens és particular i singular. Utilitzem la veu com a vehicle principal de comunicació: parlem, cridem, cantem... i, per tant, és un element de vital importància dins les nostres vides. Per això, a través de la tècnica vocal, es fan conscients aspectes com la respiració, la relaxació dels músculs de la cara i el coll, la posició de la llengua, la projecció del so, la ressonància, l'articulació, la postura corporal... exercicis, jocs i propostes que han d'anar encaminats a solucionar o a millorar un objectiu concret dins el context d'una cançó amb la finalitat d'obtenir un bon so i un resultat bonic per l'oient.

Hem de tenir present que un bon treball de la cançó i de la veu no es pot entendre sense una correcta educació de l'oïda. Qualsevol treball musical demana una oïda ben preparada: és evident el treball constant d'aquest aspecte que cal fer cada cop que cantem. L'afinació, l'adequació rítmica i la conjunció expressiva es construeixen de nou, de manera simultània, cada vegada que es duu a terme l'activitat del cant.