OBJECTIUS

QUINS OBJECTIUS:

· Interpretar col·lectivament cançons tradicionals catalanes, d'arreu del món, d'autor, a l'uníson, a cànon o a veus. 
· Assolir una emissió de veu correcta, tant cantant com parlant. 
· Ser conscient de la importància de la veu i tenir-ne cura, tant parlant com cantant. 
· Afinar correctament les peces cantades a l'uníson i a veus. Integrar la melodia dins l'harmonia. 
· Cantar amb sensibilitat, adequant la veu al fraseig i a la dinàmica. 
· Articular correctament el text de les cançons fent-lo expressiu. 
· Cantar cançons amb domini de la veu, respectant les arcades melòdiques i el seu caràcter. 
· Gaudir amb la pràctica del cant. 

COM ES DESENVOLUPEN LES SESSIONS DE CAN CORAL PER ASSOLIR-LOS?

La Coral Lloriana Jove compta actualment amb tres seccions de cantaires: la petita, d'edats compreses entre els 6 i els 12 anys; la mitjana, de 12 a 15 anys; i la gran, de més de 15 anys. Amb cadascuna d'aquestes seccions se segueix el mateix sistema de treball però allò que en varia són els objectius. 

Les sessions de cant coral es desenvolupen tenint en compte dues parts: la primera, que és la part de tècnica vocal, on hi fem exercicis/jocs de relaxació, respiració i afinació; i la segona, que és la de treball de repertori adequat a cada edat i als objectius que es volen assolir amb cada secció i que portin a un creixement de la persona i a un major domini de la veu i la cançó.