top of page

OBJECTIUS

QUINS SON?

· Interpretar col·lectivament cançons tradicionals catalanes, d'arreu del món, d'autor, a l'uníson, a cànon o a veus. 
· Assolir una emissió de veu correcta, tant cantant com parlant. 
· Ser conscient de la importància de la veu i tenir-ne cura, tant parlant com cantant. 
· Afinar correctament les peces cantades a l'uníson i a veus. Integrar la melodia dins l'harmonia. 
· Cantar amb sensibilitat, adequant la veu al fraseig i a la dinàmica. 
· Articular correctament el text de les cançons fent-lo expressiu. 
· Cantar cançons amb domini de la veu, respectant les arcades melòdiques i el seu caràcter. 
· Gaudir amb la pràctica del cant. 

COM ES DESENVOLUPEN LES SESSIONS DE CAN CORAL PER ASSOLIR-LOS?

La Coral Lloriana Jove compta actualment amb tres seccions de cantaires: la petita, d'edats compreses entre els 6 i els 12 anys; la mitjana, de 12 a 15 anys; i la gran, de més de 15 anys. Amb cadascuna d'aquestes seccions se segueix el mateix sistema de treball però allò que en varia són els objectius. 

Les sessions de cant coral es desenvolupen tenint en compte dues parts: la primera, que és la part de tècnica vocal, on hi fem exercicis/jocs de relaxació, respiració i afinació; i la segona, que és la de treball de repertori adequat a cada edat i als objectius que es volen assolir amb cada secció i que portin a un creixement de la persona i a un major domini de la veu i la cançó. 

PEDAGOGIA

Fonaments pedagògics

 

"El cant és la primera, més humana i més genuïna via de manifestació de la música" Joaquim Maideu 

"No hi pot haver lliçó de música sense cançó" Zoltán Kodály 

Consideracions prèvies:

Les persones hauríem de poder expressar, cantant, la nostra sensibilitat amb la mateixa normalitat amb què s'utilitza el llenguatge verbal o escrit per expressar quelcom. 

La cançó és una forma espontània d'expressió i un mitjà de formació humana: tothom té capacitat per cantar. També, la cançó és una forma musical que integra melodia, text i ritme d'una manera gairebé única. El text defineix el caràcter, els accents, la dicció i la intenció de les melodies que expressen amb tota naturalitat aquella vivència individual que a través del cant esdevé col·lectiva. 

Cantar requereix una implicació personal i alhora necessita el treball comú. És una activitat que integra el respecte, la col·laboració i la valoració del treball ben fet dins un marc lúdic i gratificant per ell mateix. 

Parlar de la cançó implica parlar de la veu. La veu és l'instrument per excel·lència, forma part del nostre cos i ens és particular i singular. Utilitzem la veu com a vehicle principal de comunicació: parlem, cridem, cantem... i, per tant, és un element de vital importància dins les nostres vides. Per això, a través de la tècnica vocal, es fan conscients aspectes com la respiració, la relaxació dels músculs de la cara i el coll, la posició de la llengua, la projecció del so, la ressonància, l'articulació, la postura corporal... exercicis, jocs i propostes que han d'anar encaminats a solucionar o a millorar un objectiu concret dins el context d'una cançó amb la finalitat d'obtenir un bon so i un resultat bonic per l'oient.

Hem de tenir present que un bon treball de la cançó i de la veu no es pot entendre sense una correcta educació de l'oïda. Qualsevol treball musical demana una oïda ben preparada: és evident el treball constant d'aquest aspecte que cal fer cada cop que cantem. L'afinació, l'adequació rítmica i la conjunció expressiva es construeixen de nou, de manera simultània, cada vegada que es duu a terme l'activitat del cant.  

bottom of page