Enterrament de la sardina


Plorem el Rei! Fi de la República de la Barrila.